Ten Things to do While on Senior Trip

Ten+Things+to+do+While+on+Senior+Trip

Hailey Shaughnessy, Reporter